Vyhláška č. 263/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Hrnčiarska Ves, časť Maštinec, za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Hrnčiarskej Vsi, časti Maštinec

Čiastka 129/2003
Platnosť od 25.07.2003
Účinnosť od 01.08.2003

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2003 Aktuálne znenie