Vyhláška č. 261/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v meste Piešťany za prírodný liečivý zdroj

Čiastka 129/2003
Platnosť od 25.07.2003
Účinnosť od 01.08.2003

OBSAH