Vyhláška č. 258/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom označovaní výrobkov

(v znení č. 217/2007 Z. z.)

Čiastka 128/2003
Platnosť od 25.07.2003
Účinnosť od 01.06.2007
Redakčná poznámka

s výnimkou § 5 ods. 5 a § 6 ods. 4, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2007 217/2007 Z. z. Aktuálne znenie
01.05.2004 - 31.05.2007 Delená účinnosť
01.08.2003 - 30.04.2004