Nariadenie vlády č. 252/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov

Čiastka 126/2003
Platnosť od 24.07.2003
Účinnosť od 01.08.2003 do20.04.2018
Zrušený 116/2018 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2003 - 20.04.2018

Pôvodný predpis

24.07.2003