Zákon č. 247/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c155/2003 Z. z.)

Čiastka 124/2003
Platnosť od 24.07.2003 do31.01.2009
Účinnosť od 01.08.2003 do31.01.2009
Zrušený 8/2009 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2003 - 31.01.2009 r1/c155/2003 Z. z.