Oznámenie č. 237/2003 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o registri úverov a záruk

Čiastka 118/2003
Platnosť od 11.07.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 322/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. júna 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 420/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2006. Zmeny opatrenia boli vyhlásené ozn...