Uznesenie č. 232/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Honduraskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Čiastka 115/2003
Platnosť od 03.07.2003