Zákon č. 222/2003 Z. z.Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia

Čiastka 108/2003
Platnosť od 26.06.2003 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.2003 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.