Zákon č. 220/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieša v znení zákona č. 658/2002 Z. z.

Čiastka 106/2003
Platnosť od 25.06.2003 do31.12.2003
Účinnosť od 25.06.2003 do31.12.2003
Zrušený 600/2003 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.06.2003 - 31.12.2003