Oznámenie č. 203/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou

Čiastka 98/2003
Platnosť od 12.06.2003

203

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. apríla 2003 sa na základe vzájomnej dohody skončila platnosť Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou podpísanej v Pekingu 27. marca 1957 (vyhláška č. 27/1958 Zb.).