Oznámenie č. 203/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou

Čiastka 98/2003
Platnosť od 12.06.2003

Pôvodný predpis

12.06.2003