Vyhláška č. 196/2003 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Geonomenklatúra krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu (SK-GEONOM)

(v znení č. r1/c178/2003 Z. z.)

Čiastka 95/2003
Platnosť od 11.06.2003 do14.10.2006
Účinnosť od 01.07.2003 do14.10.2006
Zrušený 541/2006 Z. z.