Oznámenie č. 186/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení spoločného kontaktného pracoviska na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce - Kittsee na štátnom území Slovenskej republiky

Čiastka 89/2003
Platnosť od 31.05.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2003 na základe článku 7 ods. 1.