Oznámenie č. 181/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Vykonávacieho programu ku Kultúrnej dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky na roky 2001 - 2005

Čiastka 85/2003
Platnosť od 30.05.2003
Redakčná poznámka

Vykonávací program nadobudol platnosť 29. novembra 2002 na základe článku 10 ods. 4.

Pôvodný predpis

30.05.2003