Vyhláška č. 17/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezervácií

(v znení č. 420/2003 Z. z.)

Čiastka 9/2003
Platnosť od 23.01.2003
Účinnosť od 01.11.2003