Zákon č. 163/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

(v znení č. 595/2003 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 77/2003
Platnosť od 17.05.2003 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2004 do31.12.2004
Zrušený 523/2004 Z. z.