Oznámenie č. 159/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o zriadení Medzinárodného vyšehradského fondu

(v znení č. 516/2005 Z. z.)

Čiastka 76/2003
Platnosť od 17.05.2003
Účinnosť od 13.10.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 4. septembra 2002 na základe článku 3.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.10.2005 516/2005 Z. z. Aktuálne znenie
04.09.2002 - 12.10.2005

Pôvodný predpis

04.09.2002