Oznámenie č. 157/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre banky, obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti

(v znení č. 93/2004 Z. z.)

Čiastka 75/2003
Platnosť od 17.05.2003 do30.03.2005
Účinnosť od 01.03.2004 do30.03.2005
Zrušený 111/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2004 - 30.03.2005 93/2004 Z. z.
01.06.2003 - 29.02.2004