Nariadenie vlády č. 153/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje počiatočná úroveň objemu dovozov pre poľnohospodárske výrobky na účel zavedenia dodatočného cla

Čiastka 73/2003
Platnosť od 15.05.2003
Účinnosť od 15.05.2003