Vyhláška č. 151/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave

Čiastka 72/2003
Platnosť od 14.05.2003 do02.12.2009
Účinnosť od 15.05.2003 do02.12.2009
Zrušený 168/1996 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.05.2003 - 02.12.2009

Pôvodný predpis

14.05.2003