Zákon č. 144/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c148/2003 Z. z.)

Čiastka 69/2003
Platnosť od 07.05.2003 do30.04.2004
Účinnosť od 01.07.2003 do30.04.2004
Zrušený 222/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla p...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2003 - 30.04.2004 r1/c148/2003 Z. z. Delená účinnosť
01.06.2003 - 30.06.2003