Nariadenie vlády č. 143/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov

Čiastka 68/2003
Platnosť od 01.05.2003 do30.04.2004
Účinnosť od 01.05.2003 do30.04.2004
Zrušený 220/2004 Z. z.

OBSAH