Zákon č. 138/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo), 577/2004 Z. z.(nepriamo), 581/2004 Z. z.(nepriamo), 538/2005 Z. z.)

Čiastka 65/2003
Platnosť od 30.04.2003
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

okrem ustanovení zákona uvedeného v čl. I ôsmom bode, deviatom bode, trinástom bode a v štrnástom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2003

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2006 538/2005 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2005 - 31.12.2005 577/2004 Z. z.(nepriamo), 581/2004 Z. z.(nepriamo)
01.01.2004 - 31.12.2004 461/2003 Z. z.(nepriamo)
01.10.2003 - 31.12.2003 Delená účinnosť
01.06.2003 - 30.09.2003