Zákon č. 136/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Čiastka 64/2003
Platnosť od 25.04.2003
Účinnosť od 01.06.2003

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2003 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

25.04.2003