Oznámenie č. 133/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 63/2003
Platnosť od 25.04.2003
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončí 31. mája 2003 na základe článku 11.