Oznámenie č. 131/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 63/2003
Platnosť od 25.04.2003
Redakčná poznámka

Platnosť dohovoru sa skončí 24. mája 2003 na základe článku 13.

Pôvodný predpis

25.04.2003