Nariadenie vlády č. 127/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník

Čiastka 60/2003
Platnosť od 15.04.2003 do31.12.2003
Účinnosť od 15.04.2003 do31.12.2003
Zrušený 573/2003 Z. z.

OBSAH