Vyhláška č. 125/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach

Čiastka 59/2003
Platnosť od 12.04.2003 do31.12.2011
Účinnosť od 01.09.2004 do31.12.2011
Zrušený 473/2011 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2004 - 31.12.2011 469/2004 Z. z.
15.04.2003 - 31.08.2004 r1/c124/2003 Z. z.

Pôvodný predpis

12.04.2003