Vyhláška č. 120/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov

Čiastka 55/2003
Platnosť od 04.04.2003 do31.08.2008
Účinnosť od 01.05.2003 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH