Vyhláška č. 109/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave

Čiastka 50/2003
Platnosť od 28.03.2003 do29.02.2012
Účinnosť od 01.04.2003 do29.02.2012
Zrušený 56/2012 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2003 - 29.02.2012

Pôvodný predpis

28.03.2003