Oznámenie č. 106/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Finančného memoranda Národného programu PHARE 2002

Čiastka 49/2003
Platnosť od 28.03.2003
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť 10. januára 2003 na základe článku 6 a na základe článku 1 je platné do 30. novembra 2004.