Redakčné oznámenie č. r1/c70/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 131/2002 Z. z.

Čiastka 70/2002
Platnosť od 29.03.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. V § 85 ods. 2 majú byť namiesto slov „§ 89 ods. 4 písm. d)" správne uvedené slová „§ 84 ods. 4 písm. e)".

2. V § 85 ods. 3 a 4 majú byť namiesto slov „§ 84 ods. 4 písm. d)" správne uvedené slová „§ 84 ods. 4 písm. e)".

3. V čl. V majú byť namiesto slov „čl. III bodov 6 a 8" správne uvedené slová „čl. III bodov 5 a 7" a namiesto slov „V čl. III bod 7" správne uvedené slová „V čl. III bod 6".