Redakčné oznámenie č. r1/c70/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 131/2002 Z. z.

Čiastka 70/2002
Platnosť od 29.03.2002

Pôvodný predpis

29.03.2002