Redakčné oznámenie č. r1/c6/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 279/2001 Z. z.

Čiastka 6/2002
Platnosť od 15.01.2002