Redakčné oznámenie č. r1/c56/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 577/2001 Z. z.

Čiastka 56/2002
Platnosť od 21.03.2002