Redakčné oznámenie č. r1/c48/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 100/2002 Z. z.

Čiastka 48/2002
Platnosť od 12.03.2002