Redakčné oznámenie č. r1/c29/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 506/2001 Z. z.

Čiastka 29/2002
Platnosť od 20.02.2002