Redakčné oznámenie č. r1/c278/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Národnej banky Slovenska č. 358/1999 Z. z.

Čiastka 278/2002
Platnosť od 28.12.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Národnej banky Slovenska č. 358/1999 Z. z. o vydaní opatrenia zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky

V názve opatrenia má byť namiesto slova „ustanovujú“ správne uvedené slovo „určujú“.