Redakčné oznámenie č. r1/c278/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Národnej banky Slovenska č. 358/1999 Z. z.

Čiastka 278/2002
Platnosť od 28.12.2002