Redakčné oznámenie č. r1/c26/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby a tlačových chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 550/2001 Z. z.

Čiastka 26/2002
Platnosť od 12.02.2002