Redakčné oznámenie č. r1/c253/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 138/2002 Z. z.

Čiastka 253/2002
Platnosť od 28.11.2002