Redakčné oznámenie č. r1/c252/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 512/2002 Z. z.

Čiastka 252/2002
Platnosť od 28.11.2002 do31.12.2005
Zrušený 570/2005 Z. z.