Redakčné oznámenie č. r1/c25/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 584/2001 Z. z.

Čiastka 25/2002
Platnosť od 09.02.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 584/2001 Z. z., ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení neskorších predpisov

V § 1a ods. 1 má byť v stĺpci „výška stravného“ pri Chorvátsku namiesto sumy „23,00“ správne uvedená suma „25,56“ a pri Slovinsku namiesto sumy „23,00“ má byť správne uvedená suma „28,12“.