Redakčné oznámenie č. r1/c25/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 584/2001 Z. z.

Čiastka 25/2002
Platnosť od 09.02.2002