Redakčné oznámenie č. r1/c233/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z.

Čiastka 233/2002
Platnosť od 24.10.2002 do31.03.2005