Redakčné oznámenie č. r1/c148/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v čiastke 147 Zbierky zákonov Slovenskej republiky z roku 2002

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002