Redakčné oznámenie č. r1/c11/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 554/2001 Z. z.

Čiastka 11/2002
Platnosť od 16.01.2002