Oznámenie č. 99/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení a rokovaní posudkových komisií sociálneho zabezpečenia

Čiastka 39/2002
Platnosť od 01.03.2002 do30.09.2002
Účinnosť do 30.09.2002
Zrušený 575/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2002.