Oznámenie č. 94/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou

Čiastka 38/2002
Platnosť od 28.02.2002
Redakčná poznámka

Podľa článku 2 Rozhodnutie č. 1/2001 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 11. decembra 2001.