Vyhláška č. 89/2002 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov

(v znení č. 373/2003 Z. z.)

Čiastka 37/2002
Platnosť od 28.02.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 30.09.2003 do30.04.2004
Zrušený 215/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

§ 2 nadobúda účinnosť 1. októbra 2003. § 2 na základe predpisu č. 373/2003 Z. z. nadobúda účinnosť 1. januára 2005.